افزودنی های ساپورت کندی

نمایش 1–12 از 18 نتیجه

افزونه ادغام ساپورت کندی با سیستم های آموزشی | SupportCandy - LMS Integration
70% تخفیف

افزونه ادغام ساپورت کندی با سیستم های آموزشی | SupportCandy – LMS Integration

Original price was: 289,000 تومان.Current price is: 86,700 تومان.
افزونه اتوماتیک کردن گردش کار ساپورت کندی | SupportCandy - Workflows
70% تخفیف

افزونه اتوماتیک کردن گردش کار ساپورت کندی | SupportCandy – Workflows

Original price was: 279,000 تومان.Current price is: 83,700 تومان.
افزونه پایگاه دانش ساپورت کندی | SupportCandy - Knowledgebase
70% تخفیف

افزونه پایگاه دانش ساپورت کندی | SupportCandy – Knowledgebase

Original price was: 279,000 تومان.Current price is: 83,700 تومان.
افزونه گروه های کارمند ساپورت کندی | SupportCandy - Agentgroups
70% تخفیف

افزونه گروه های کارمند ساپورت کندی | SupportCandy – Agentgroups

Original price was: 279,000 تومان.Current price is: 83,700 تومان.
افزونه گروه های کاربر ساپورت کندی | SupportCandy - User Groups
70% تخفیف

افزونه گروه های کاربر ساپورت کندی | SupportCandy – User Groups

Original price was: 279,000 تومان.Current price is: 83,700 تومان.
افزونه پیپینگ ایمیل ساپورت کندی | SupportCandy - Email Piping
70% تخفیف

افزونه پیپینگ ایمیل ساپورت کندی | SupportCandy – Email Piping

Original price was: 279,000 تومان.Current price is: 83,700 تومان.
افزونه ادغام ساپورت کندی با گرویتی فرمز | SupportCandy - Gravity Forms
70% تخفیف

افزونه ادغام گرویتی فرمز با ساپورت کندی | SupportCandy – Gravity Forms

Original price was: 279,000 تومان.Current price is: 83,700 تومان.
افزونه قوانین اختصاص کارمند ساپورت کندی | SupportCandy - Assign Agent Rules
70% تخفیف

افزونه قوانین اختصاص کارمند ساپورت کندی | SupportCandy – Assign Agent Rules

Original price was: 279,000 تومان.Current price is: 83,700 تومان.
افزونه تایمر تیکت برای ساپورت کندی | SupportCandy - Timer
70% تخفیف

افزونه تایمر تیکت برای ساپورت کندی | SupportCandy – Timer

Original price was: 279,000 تومان.Current price is: 83,700 تومان.

در این دسته بندی شما میتوانید انواع افزودنی ها یا ضمیمه های افزونه پشتیبانی تیکتینگ ساپورت کندی را مشاهده کنید.