افزونه درگاه پرداخت و حمل نقل شرطی | Conditional Shipping and Payments

(دیدگاه 1 کاربر)
توضیحات مختصر محصول

افزونه Woocommerce Conditional Shipping and Payments پلاگین نمایش شرطی روش، کشور و استان حمل و نقل و درگاه پرداخت برای ووکامرس می باشد. ممکن هست که شما بخواهید روش های حمل و نقل و درگاه های پرداخت و کشورها و حتی استان های خود را محدود به نمایش در شروط خاص بکنید، فرضا اگر مشتری کد کوپن code123 را استفاده کرد، روش حمل و نقل پیک موتوری حذف شود یا مثلا اگر مشتری دارای نقش کاربری نویسنده در سایت شما بود دیگر روش های حمل و نقل حذف شوند و تنها حمل و نقل رایگان برای او فعال شود! اینها تنها بخش کوچکی از ویژگی های بسیار زیاد و قدرتمند این افزونه می باشد!

افزونه Woocommerce Conditional Shipping and Payments قابلیت تعیین محدودیت های شرطی خاص برای هر محصول تکی را دارد یعنی شما میتوانید از ویرایش محصول محدودیت های شرطی دلخواه خود را اعمال کنید. شما میتوانید نمایش درگاه های پرداخت و روش های حمل نقل و کشور و استان را بر اساس نقش مشتری، وزن محصول، کد کوپن، تعداد محصولات موجود در سبد خرید، هر محصول خاص، دسته بندی محصولات، مجموع محصولات، مجموع سبد خرید، مجموع سفارش، محصولات حراج، کد پستی حمل و نقل، کشور و استان حمل و نقل، کشور صورتحساب، کلاس حمل و نقل و Backorder تنظیم کنید.

امکانات افزونه نمایش شرطی درگاه پرداخت و روش حمل نقل |Woocommerce Conditional Shipping and Payments :

 • قابلیت غیرفعال کردن روش های حمل و نقل بر اساس وزن ، تعداد محصولات موجود ، کل سبد خرید.
 • شما میتوانید دسترسی به حمل و نقل رایگان ، نرخ ثابت و سایر گزینه های حمل و نقل را برای هر محصول ، دسته یا کلاس حمل و نقل کنترل کنید.
 • روش حمل و نقل و دسترسی به درگاه های پرداخت را به مشتریان خاص و نقش مشتری مانند دارندگان عضویت ویژه(ادغام با Woocommerce Memberships) یا مشتریان عمده فروشی محدود کنید.
 • قابلیت فعال کردن درگاه پرداخت ویژه هنگام خرید اشتراک (ادغام با افزودنی WooCommerce Subscriptions)
 • قابلیت فعال کردن محدودیت حمل و نقل برای کشور ، استان یا کد پستی برای محصولات خاص
 • قابلیت نمایش یک پیام اعلان سفارشی در صفحه پرداخت برای اطلاع رسانی به مشتری از نوع محدودیت ها
 • سازگار با افزونه WooCommerce Memberships
 • سازگار با افزونه WooCommerce Subscriptions
 • سازگار با افزونه WooCommerce Multi-Currency
 • سازگار با افزونه WooCommerce Gift Cards
 • فعال یا غیرفعال کردن شرطی درگاه های پرداخت :

 1. برای هر محصول : قابلیت تنظیم برای هر محصول خاص به صورت اختصاصی از ویرایش محصول
 2. تعداد محصول : بر اساس تعداد محصول در سبد خرید که کمتر یا بیشتر از یک تعداد خاص باشند.
 3. دسته بندی خاص : بر اساس دسته بندی خاص بدین صورت که همه محصولات از یک دسته بندی خاص باشند یا اینکه هیچ کدام از محصولات سبد خرید در دسته بندی خاص که شما تعیین کردید نباشند.
 4. روش های حمل و نقل : در این قانون اگر یک روش حمل و نقل خاص در زمان پرداخت انتخاب شده باشد درگاه های پرداخت دلخواه شما برای کاربر فعال یا غیرفعال می شود.
 5. کد کوپن : زمانی که یک کد کوپن خاص استفاده شده یا نشده روش حمل و نقل فعال یا غیرفعال شود.
 6. مجموع سفارش : بر اساس مجموع هزینه سفارش که < یا >= یک مقدار خاص باشد درگاه پرداخت خاص فعال یا غیر فعال می شود.
 7. محصولات حراج : در این روش محدودیت درگاه پرداخت شما در صورتی که یک محصول حراج در سبد خرید باشد، میتوانید انتخاب کنید که درگاه پرداخت خاص فعال یا غیرفعال شود.
 8. یک کاربر خاص : محدود به یک مشتری خاص که اگر ایمیل مشتری وارد شده بود فعال شود و یا اگر ایمیل مشتری مورد نظر شما وارد شده بود فعال نشود.
 9. نقش کاربر : بر اساس نقش های خاص مشتری که اگر نقش های مورد نظر شما بودند فعال یا غیرفعال شود.
 10. کد پستی حمل و نقل : افزونه Woocommerce Conditional Shipping and Payments این قابلیت را به شما می دهد که درگاه پرداخت شما بر اساس کد پستی مورد نظر شما که اگر یک کد پستی خاص بود فعال یا غیرفعال شود.
 11. کشور حمل و نقل : محدود به کشور حمل و نقل مشتری، مثلا اگر مشتری از کشور بود روش حمل و نقل دلخواه شما فعال شود و اگر نبود روش حمل و نقل دلخواه
 12. کشور صورتحساب : محدود به کشور مشتری در صورتحساب، مثلا اگر مشتری از کشور ایران بود درگاه پرداخت دلخواه شما فعال یا غیرفعال شود.
 13. کلاس حمل و نقل : بر اساس اگر یک کلاس خاص حمل و نقل در بسته باشد یا نباشید فعال یا غیرفعال خواهد شد.
 14. هنگام خرید اشتراک (ادغام با افزودنی WooCommerce Subscriptions)
 15. برای مشتریان خاص ، نقش مشتری یا اعضای ویژه سایت (ادغام با Woocommerce Memberships)
 • فعال یا غیرفعال کردن شرطی روشهای حمل و نقل :
 1. برای هر محصول : قابلیت تنظیم برای هر محصول خاص به صورت اختصاصی از ویرایش محصول
 2. تعداد محصول : بر اساس تعداد محصول در سبد خرید که کمتر یا بیشتر از یک تعداد خاص باشند.
 3. دسته بندی خاص : بر اساس دسته بندی خاص بدین صورت که همه محصولات از یک دسته بندی خاص باشند یا اینکه هیچ کدام از محصولات سبد خرید در دسته بندی خاص که شما تعیین کردید نباشند.
 4. کد کوپن : زمانی که یک کد کوپن خاص استفاده شده یا نشده روش حمل و نقل فعال یا غیرفعال شود.
 5. مجموع بسته : بر اساس مجموع هزینه بسته که < یا >= یک مقدار خاص باشد، روش حمل و نقل خاص فعال یا غیر فعال می شود.
 6. مجموع سبد خرید : بر اساس مجموع هزینه سبد خرید که < یا >= یک مقدار خاص باشد، روش حمل و نقل خاص فعال یا غیر فعال می شود.
 7. یک کاربر خاص : محدود به یک مشتری خاص که اگر ایمیل مشتری وارد شده بود فعال شود و یا اگر ایمیل مشتری مورد نظر شما وارد شده بود فعال نشود.
 8. نقش کاربر : افزونه Woocommerce Conditional Shipping and Payments این قابلیت را به شما می دهد که بر اساس نقش های خاص مشتری که اگر نقش های مورد نظر شما بودند روش های حمل و نقل خاص فعال یا غیرفعال شود.
 9. کد پستی حمل و نقل : بر اساس کد پستی مورد نظر شما که اگر یک کد پستی خاص بود فعال یا غیرفعال شود.
 10. کشور حمل و نقل : محدود به کشور حمل و نقل مشتری، مثلا اگر مشتری از کشور بود روش حمل و نقل دلخواه شما فعال شود و اگر نبود روش حمل و نقل دلخواه
 11. کشور صورتحساب : محدود به کشور مشتری در صورتحساب، مثلا اگر مشتری از کشور ایران بود روش حمل و نقل دلخواه شما فعال شود و اگر نبود غیرفعال شود.
 12. کلاس حمل و نقل : بر اساس اگر یک کلاس خاص حمل و نقل در بسته باشد یا نباشید فعال یا غیرفعال خواهد شد.
 13. هنگام خرید اشتراک (ادغام با افزودنی WooCommerce Subscriptions)
 14. برای مشتریان خاص ، نقش مشتری یا اعضای ویژه سایت (ادغام با Woocommerce Memberships)
 • فعال یا غیرفعال کردن شرطی کشورها & استان های حمل و نقل :

 1. برای هر محصول : قابلیت تنظیم برای هر محصول خاص به صورت اختصاصی از ویرایش محصول
 2. وزن محصول : بر اساس وزن محصول که وزن محصول کمتر یا بیشتر از یک مقدار خاص باشد.
 3. تعداد محصول : بر اساس تعداد محصول در سبد خرید که کمتر یا بیشتر از یک تعداد خاص باشند.
 4. دسته بندی خاص : بر اساس دسته بندی خاص بدین صورت که همه محصولات از یک دسته بندی خاص باشند یا اینکه هیچ کدام از محصولات سبد خرید در دسته بندی خاص که شما تعیین کردید نباشند.
 5. کد کوپن : زمانی که یک کد کوپن خاص استفاده شده یا نشده روش حمل و نقل فعال یا غیرفعال شود.
 6. مجموع بسته : بر اساس مجموع هزینه بسته که < یا >= یک مقدار خاص باشد، روش حمل و نقل خاص فعال یا غیر فعال می شود.
 7. مجموع سبد خرید : بر اساس مجموع هزینه سبد خرید که < یا >= یک مقدار خاص باشد، کشور یا استان حمل و نقل خاص فعال یا غیر فعال می شود.
 8. یک کاربر خاص : محدود به یک مشتری خاص که اگر ایمیل مشتری وارد شده بود فعال شود و یا اگر ایمیل مشتری مورد نظر شما وارد شده بود فعال نشود.
 9. نقش کاربر : بر اساس نقش های خاص مشتری که اگر نقش های مورد نظر شما بودند فعال یا غیرفعال شود.
 10. کلاس حمل و نقل : بر اساس اگر یک کلاس خاص حمل و نقل در بسته باشد یا نباشید فعال یا غیرفعال خواهد شد.
 11. هنگام خرید اشتراک (ادغام با افزودنی WooCommerce Subscriptions)
 12. برای مشتریان خاص ، نقش مشتری یا اعضای ویژه سایت (ادغام با Woocommerce Memberships)

تصاویری از محیط افزونه Woocommerce Conditional Shipping and Payments :

نمونه نمایش شرطی ساخته شده با افزونه Conditional Shipping and Payments :

نمونه نمایش شرطی ساخته شده با افزونه Woocommerce Conditional Shipping and Payments
نمونه نمایش شرطی ساخته شده با افزونه Woocommerce Conditional Shipping and Payments

تنظیمات محدودیت ها در افزونه درگاه پرداخت و حمل نقل شرطی :

تنظیمات محدودیت ها در افزونه درگاه پرداخت و حمل نقل شرطی
تنظیمات محدودیت ها در افزونه درگاه پرداخت و حمل نقل شرطی

شرطی سازی نمایش درگاه های پرداخت :

شرطی سازی نمایش درگاه های پرداخت
شرطی سازی نمایش درگاه های پرداخت

شرطی سازی نمایش روش های حمل و نقل :

شرطی سازی نمایش روش های حمل و نقل با افزونه Woocommerce Conditional Shipping and Payments
شرطی سازی نمایش روش های حمل و نقل با افزونه Woocommerce Conditional Shipping and Payments

شرطی سازی نمایش کشورها و استان های حمل و نقل :

شرطی سازی نمایش کشورها و استان های حمل و نقل
شرطی سازی نمایش کشورها و استان های حمل و نقل
نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 1 امتیاز کلی : 5.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 1 خرید
1
0
0
0
0
 1. ا

  ایمانی حمیدرضا

  در تاریخ پاسخ

  سلام
  آیا در این افزونه درگاه های پرداخت و روش‌هایی حمل‌ونقل بر اساس شهر(های استان) هم قابل تنظیم هست؟
  اگر نه، افزونه ای معرفی می‌کنید که بر اساس شهر هم قابل شرط گذاری باشد.
  با تشکر

  • م

   محمدطاها

   در تاریخ پاسخ

   با سلام و احترام
   خیر بر اساس استان ها قابل تنظیم هست.
   با تشکر.

  • ا

   ایمانی حمیدرضا

   در تاریخ پاسخ

   سلام و تشکر
   پس لطفا افزونه ای معرفی می کنید که براساس شهرهایی که انتخاب می‌کنیم هم قابل سفارشی سازی باشد.
   سپاس بابت پاسخگویی

   • م

    محمدطاها

    در تاریخ پاسخ

    با سلام مجدد
    متاسفانه موردی نمیشانسم، و اگرم باشه باید در افزونه های ایرانی دنبالش بگردید.
    با تشکر.

⚠️قوانین ارسال دیدگاه⚠️ چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲۰۲۰.۰۵.۲۸ – version 1.8.1
* Important – Declared compatibility with WooCommerce 4.2.
* Tweak – List complete trees in Category condition dropdowns.

۲۰۲۰.۰۴.۲۷ – version 1.8.0
* Important – Added integration with WooCommerce Gift Cards – see https://woocommerce.com/products/gift-cards/.
* Feature – Conditionally prevent customers from paying with gift cards. Useful for restricting gift card usage to specific products, categories, customers, etc.
* Feature – Added ‘Gift Cards’ condition to conditionally exclude payment options depending on whether a gift card is used to pay for an order, partially or fully.
* Feature – Added ‘Gift Card Product’ condition to conditionally exclude payment options depending on whether a gift card is used to pay for an order, partially or fully.
* Tweak – Made ‘get_resolution_message’ method public.

۲۰۲۰.۰۴.۱۷ – version 1.7.6
* Important – Declared compatibility with WooCommerce 4.1.
* Feature – Added ‘Product On Sale’ condition.
* Fix – Restrictions toggle not working due to a recent regression.
* Fix – Warning at checkout when using the Klarna Payments gateway.
* Tweak – Added ‘WC_CSP()->plugin_initialized()’ method.
* Tweak – Ensure that the sw-select script is loaded before displaying notices.
* Tweak – Enter custom shipping rate IDs with a delimiter character by wrapping it in ‘%’, like ‘%|%’.

آیا سایت شما دارای نماد اعتماد اطمینان می باشد !؟

Answer: بله، سایت سَمَندون دارای نماد اعتماد اونم دو ستاره می باشد و همچنین دارای نماد اطمینان از سایت سرآمد نیز می باشد، که همه اینها به جهت اطمینان خریداران از خرید امن آنها می باشد، جهت مشاهده نمادهای اعتماد وبسایت کافیس به پاورقی پایین همین صفحه مراجعه کنید و بر روی لوگوهای اعتماد مورد نظر کلیک کنید تا مجوز دریافتی وبسایت ما را مشاهده نمائید.

آیا محصولات شما سالم و اورجینال می باشند !؟

Answer: بله کاملا، همه محصولاتی که در سَمَندون قرار داده می شود کاملاً تست شده اند و کاملا سالم و اورجینال می‌باشند، ممکن است در برخی موارد نسخه ای از محصولات مشکلاتی داشته باشد که این مشکل از طرف نویسنده و سازنده پلاگین و قالب است که معمولا این موارد در بروزرسانی های بعدی محصول توسط طراح برطرف می شود.

آیا آپدیت محصولات برای خریداران رایگان می باشد !؟

Answer: بله کاملا، آپدیت محصولات بصورت مادام العمر رایگان می باشد و به راحتی می توانند با مراجعه به حساب کاربری خود آپدیت محصولات خود را دریافت کنند.

آیا محصولات خریداری شده پشتیبانی می شوند !؟

Answer: بله، تمامی محصولات خریداری شده دارای 6 ماه پشتیبانی کاملا رایگان از سوی وبسایت سَمَندون می باشد و وبسایت سَمَندون در هر شرایطی در طول 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با مشتریان خود خواهد بود و به حل مشکلات احتمالی و راهنمایی آن‌ها می‌پردازد.

آیا محصولات کاملا ترجمه و راستچین می باشند !؟

Answer: بله، تمامی محصولات ما دارای ترجمه کاملا فارسی(100%) و همچنین راستچین می باشند.

آیا محصولات نیازی به لایسنس دارند !؟

Answer: خیر، برای کار کردن با قالب یا پلاگین ها نیازی به لایسنس نیست مگر آنکه سَمَندون به صورت اختصاصی لایسنس ارائه دهد.

با کدام کارت‌های بانکی می‌توانم خرید کنم !؟

Answer: امکان خرید با همه کارت های بانکی عضو شتاب میسر است. و محدودیتی در نوع بانک یا کارت بانکی وجود ندارد.

آیا نصب محصولات خریداری شده رایگان است !؟

Answer: بله کاملا، در صورتی مشتری به هر دلیلی نتواند محصولی را نصب کند بعد از خرید کافیست آدرس سایت خود به همراه اطلاعات ورود به محیط مدیریت سایت را برای پشتیبانی در یک تیکت ارسال کند تا اینکار برای خریدار بصورت کاملا رایگان انجام شود.

آیا امکان حذف کپی رایت قالب‌ها و محصولات وجود دارد !؟

Answer: بله،‌ این مورد در سََمندون مانعی ندارد. همچنین وبسایت سَمَندون در صورت درخواست خریدار، بصورت کاملا رایگان این کار را برای خریدار انجام می‌دهد.

آیا محصولات دارای آموزش می باشند !؟

Answer: بله، اکثر محصولات دارای دارای فایل مستندات اصلی خود هستند و برخی‌ دیگر نیز دارای آموزش ویدیوئی نحوه نصب و کار با محصول می باشند.

آشنایی با فرایند پشتیبانی محصولات:

✅ کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان سَمَندون بررسی شده و در صورت عدم وجود مشکل در نصب و فعالسازی منتشر می گردند. توجه داشته باشید تست محصولات در شرایط استاندارد (وردپس نصب شده فاقد افزونه های جانبی و استفاده از قالب های پیش فرض) می باشد.

✅ پیش از اقدام به نصب قالب یا افزونه های دریافتی حتما فایل دانلودی از سَمَندون را یک مرحله روی هارد دیسک رایانه خود از حالت فشرده خارج کنید و محتوای فایل دانلودی را به دقت بررسی نمایید زیرا در بسیاری از موارد فایل دریافتی شامل راهنمای نصب و سایر اطلاعات مورد نیاز جهت نصب می باشد.

✅ توجه داشته باشید محصولاتی که توسط سَمَندون طراحی نشده و از مارکت های جهانی خریداری شده اند صرفا شامل ترجمه زبان فارسی و تغییرات برای بهبود در زبان فارسی(راستچین) هستند و مشکلات یا باگ های احتمالی که ناشی از فارسی سازی یا ترجمه محصول نباشند می باید توسط طراح اصلی محصول  رفع شوند و تا رفع این مشکلات می باید منتظر انتشار نسخه جدید توسط طراح اصلی محصول باشید.

✅ قابل ذکر است پشتیبانی محصولات به صورت لحظه ای نبوده و کارشناسان ما برای پاسخگویی به تیکت های احتمالی شما تا ۴۸ ساعت در روزهای غیر تعطیل فرصت دارند. لذا پس از ثبت تیکت در سیستم پشتیبانی شکیبا باشید و از ثبت تیکت های متعدد خودداری کنید.

✅ جهت ثبت هرگونه درخواست پشتیبانی و همچنین اخذ راهنمایی یا گزارش در مورد محصولات لطفا بر روی دکمه ثبت تیکت در زیر کلیک کنید.

ثبت تیکت جدید

قیمت محصول

59,000 تومان 23,600 تومان

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

 • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
 • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
 • ۶ ماه ضمانت بازگشت وجه مطابق با قوانین